PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Sobota 20.07.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Pět let asociace

Asociace v říjnu letošního roku oslavuje významné výročí - pět let své existence. Není to dlouhá doba, ale přesto stojí za to zamyslet se nad jejím působením, poukázat na to, s jakými představami a zaměřením se zakládala, jak se potýkala s různými problémy, co všechno musela podstoupit pro to, aby tyto krize překonala (ty se ostatně nevyhnuly ani jiným asociacím) a jak na základě kritické analýzy své činnosti nastoupila nový kurz. Stálo nás to dost proher, zklamání, často i osobních, zaznamenali jsme pocity bezmocnosti i oprávněné pokládání otázek, zda je vůbec asociace k něčemu. Mnozí z nás vydrželi, jiní, kteří očekávali především finanční profity pro sebe, odešli. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám podařilo toto kritické období překonat a že asociace má před sebou další roky úspěšného života. Snad o tom svědčí i skutečnost, že se k nám někteří naši bývalí členové začínají vracet.
Důvody vzniku asociace
V říjnu roku 1994 se v Praze konalo ustavující jednání Asociace turistických informačních středisek. V České republice do té doby existovalo množství nejrůznějších míst s označením "i". Rozsah služeb byl různý, nemluvě již o jejich kvalitě. Ve srovnání s kvalitativní a obsahovou náplní zahraničních informačních center byla převážná část našich informačních středisek, mírně řečeno, pozadu. To byl také jeden z důvodů, proč byla asociace založena - přiblížit se k evropskému standardu a zaručit kvalitu poskytovaných služeb.
Zapříčinil to NIRES
V prosinci roku 1993 byl komisí rady cestovního ruchu při Ministerstvu hospodářství ČR schválen projekt NIRES (Národní informační a rezervační systém turistiky - řešitelka Jaroslava Polanská). Protože se tehdy z různých důvodů nepodařilo tento program ministerstvu hospodářství ani České centrále cestovního ruchu jako koordinátorů v projektu NIRES uvést do života, byla z iniciativy přípravného výboru založena Asociace turistických informačních středisek ČR, která měla ve vínku realizovat tento program ve své činnosti.
Cíle, které si tehdy asociace dala, nebyly malé. Za nejdůležitější byl považován úkol stát se postupně centrem celorepublikové informační sítě v rámci cestovního ruchu a tím přispět k lepší informovanosti našich i zahraničních turistů, obyvatel měst, obcí a také podnikatelských subjektů. Úkol byl skutečně velmi náročný. Chtěli jsme prostřednictvím asociace vytvořit takový program, který by byl pro všechna turistická informační střediska výhodný, ekonomicky únosný, obsahově přehledný a také efektivní.

Platnost obrázku vypršela.

Když jsme asociaci zakládali, měli jsme představu, jak co nejrychleji vyřešit řadu důležitých věcí, aby práce asociace byla vidět i navenek, aby všichni viděli, že máme své opodstatnění. Zároveň jsme se snažili vytvořit v rámci asociace co nejvýhodnější podmínky pro své členy. V zajetí těchto velkých představ jsme usilovali o to, aby se asociace co nejrychleji dostala do podvědomí všech republikových orgánů a institucí a subjektů, které mají co do činění s cestovním ruchem. Otevřeně říkáme i dnes, že ve snaze zabezpečit pro asociaci to nejlepší, jsme si dobře neuvědomovali, že podmínky v turistických informačních střediscích jsou velmi rozdílné a že s našimi představami dostat se rychle mezi republikové špičky cestovního ruchu jsme brzy spadli dolů.
Nezbylo nám tehdy nic jiného, než provést změny ve stávajícím programu asociace, který se musel více než dosud soustřeďovat na obyčejné denní starosti turistických informačních středisek. Pro celostátní vedení rady to tehdy nebylo jednoduché - komu se snadno přiznávají chyby, které měly za následek nedůvěru části členské základny v opodstatněnost asociace.
Cíle a program asociace tehdy a dnes
Při založení jsme schválili cíle, z nichž část, jak ukázal čas, nebyla v možnostech asociace zabezpečit. Kromě základních cílů a úkolů organizačního charakteru jsme si v dobré víře stanovili takové úkoly, jako například spolupráce na legislativních úpravách týkajících se cestovního ruchu, předkládání vlastních návrhů a požadavků státním i nestátním institucím, prosazovat zájmy členů v mezinárodní oblasti, ve spolupráci s profesními asociacemi a ostatními subjekty cestovního ruchu v České republice vytvářet podmínky pro rychlejší rozvoj cestovního ruchu.
Byly to úkoly, o jejichž reálnosti by mnozí z nás pochybovali i nyní. Stanovovali jsme úkoly a cíle "celostátního charakteru" a zapomněli jsme stát nohama na zemi. Tehdy to tak žádný ze zakladatelů a výkonného orgánu neviděl. Nezměrná pracovní aktivita a nadšení zakládajících členů však ze zcela jednoduchého důvodu nepřinesly úspěch. Postupně začalo narůstat nespokojení členů. Na společných jednáních poslouchali informace o tom, s kým členové celostátní rady jednali, jaké smlouvy a dohody se podařilo podepsat. Na druhé straně v roce 1995 celá řada turistických informačních středisek zápasila o holé přežití, zápasila s byrokracií a o počítači, byť zcela staršího typu, si mohla nechat jenom zdát
Otevřeně jsme přiznali chyby
Nezbylo nám nic jiného než otevřeně přiznat chyby, které se, i když neúmyslně, staly a připravit program nový, mnohem jednodušší, který by však konkrétně mohl sloužit běžným denním potřebám v turistických informačních střediscích. Poučeno zkušenostmi, členské fórum velmi tvrdě odmítlo "velký" program a důsledně trvalo na zpracování a následném schválení reálného programu. Další období života asociace však ukázalo, že ani tato korekce programu nebyla poslední.
Standardizace a kategorizace
Ne všechno, co od svého vzniku asociace prožívala, bylo neúspěšné. Naši členové si byli dobře vědomi toho, že určitá kategorizace služeb a jejich stanovený standard budou, pokud se podaří všechny body dodržet, silnou zbraní, která bude vytvářet základ větší důvěryhodnosti k činnosti turistických informačních středisek. Navíc - proč nevytvořit možnost konkurenčního prostředí. Dalším důvodem byla skutečnost, že ve městě mohlo působit několik informačních středisek různých zřizovatelů. Asociace cítila nutnost stanovit určitá pravidla. Proto byla na 2. jednání členského fóra v říjnu 1995 (tedy rok po založení asociace) po dlouhé diskusi mezi členy přijata pravidla kategorizace. Ta slouží k hodnocení informačních center členů A. T. I. C. ČR. Každý stupeň kategorizace pak předpokládá splnění schváleného minimálního standardu a podmínek činnosti turistických informačních center.
Zájemci o vstup do asociace si vybírají příslušnou kategorizaci podle svého uvážení. Je jen na nich, kterou si vyberou. Asociace turistických informačních center ČR si však vyhrazuje právo kontroly výše uvedeného standardu prostřednictvím příslušných členů rady A. T. I. C. ČR, zástupců určených oblastí.
Po dlouhé přestávce, způsobené nedostatky v činnosti asociace, v letošním roce opět členové obdrželi příslušný certifikát, který umisťují v prostoru turistického informačního centra. Když jsme před lety vydávali první certifikáty, ohlas nebyl téměř žádný. Prostě byly vydány. V letošním roce již byla situace jiná. Každý si "svou kategorii" patřičně hlídal. Svědčí o tom několik dotazů, proč mají kategorii takovou a ne tamtu. Když jsme letos v dubnu na členském fóru v Kroměříži předávali přítomným členům opět certifikáty, bylo vidět, že tuto skutečnost uvítali. Je jen otázkou času, kdy budou tyto doklady doceněny nejen uvnitř naší asociace, ale i mimo ni.
V této souvislosti bych se chtěla zmínit ještě o jedné záležitosti. Od loňského roku probíhají jednání mezi zástupci naší asociace a Českou centrálou cestovního ruchu. Po mnoha měsících vzájemných konzultací byla navázána oboustranná spolupráce, která vyústila ve snahu o vytvoření jednotné certifikace v rámci České republiky. Čas však utíká a naši členové se začínají ptát, jak to v rámci republiky bude. Přesvědčili jsme se již mnohokrát o tom, že zájemci o vstup do asociace jsou velmi dobře informováni o tom, že máme schválenu kategorizaci a minimální standard podmínek činnosti.
Kategorizace a standardizace jsou jednou z velmi dobrých věcí, které má asociace vyřešenu. V žádném případě se však nebrání určitým úpravám. Pouze se objevují obavy, z hlediska mnohých členů oprávněné, aby při schválení celostátní kategorizace nedošlo k zmenšení počtu kategorií a menší turistická informační střediska pak byla z důvodů svého materiálového, technického i personálního z možnosti volby kategorie z tohoto procesu vyřazena.
Jednotná informační síť asociace
Informace je vždycky silnou zbraní každého, kdo ji vlastní. Toho si byla od začátku vědoma i Asociace turistických informačních center ČR. Proto její prvořadé úsilí směrovalo k tomu, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro jednotlivá turistická informační střediska.
Asociace tehdy přišla s představou, že by bylo prestižní záležitostí, kdyby se podařilo vybudovat jednotný informační systém pro všechny členy. Realizací byla pověřena firma ECOdate z Kadaně
Informační a rezervační systém (RIS) měl zabezpečit sběr a přenos dat mezi jednotlivými informačními centry do regionálního centra a dále přenos z regionálního centra do centrály v Praze.
Tím pak měl být zajištěn přístup ke všem datům z regionů navzájem a zároveň umožněno poskytování informací o České republice jako celku. Projekt byl řešen postupně, v několika etapách. Byly vytvořeny regionální datové centrály v centrech přirozených regionů, do provozu uvedeno téměř sedmdesát stanic na operačním systému MSDOS s využitím i méně výkonných počítačů. To bylo obzvláště důležité pro ta informační střediska, která neměla k dispozici výkonné počítače a byla by jinak z této možnosti vyřazena.
Program měl své pro i proti
Na základě zkušeností členů s programem WinRis byly členské základně předkládány modernější verze tohoto programu. Problém však byl v tom, že ne všechna turistická informační střediska pravidelně data obnovovala a začaly se množit stížnosti na neúčelnost tohoto programu. Vyšlo najevo, že tento program je k dispozici i nečlenům asociace. Tím se začalo vytrácet to, co mělo být pro členy výhodné - jednotný program, které jiné asociace nebo sdružení v té době neměly k dispozici. Program a množství informací v něm bylo lákadlem pro ostatní subjekty působící v cestovním ruchu. Pomalu, ale jistě začaly narůstat různé spory o účelnosti tohoto programu. Navíc se ukázalo, že zejména turistickým informačním centrům ve velkých městech nevyhovuje, protože ty jsou napojeny například na městské uzavřené informační systémy

Platnost obrázku vypršela.

Každé informační centrum má specifikum
Ač jednotná kategorizace a podmínky dané standardizací, náplň každého z nich je velmi rozdílná. Je to odvislé od materiálového, technického i personálního vybavení. Asociace jako taková do těchto záležitostí nemá právo mluvit. Její pomoc je pouze metodická. Významným prvkem je výměna zkušeností, propagačních materiálů mezi jednotlivými středisky za účelem pomoci při propagaci partnerského regionu.
Celková činnost a možnosti turistického informačního střediska jsou odvislé také od toho, kdo je zřizovatelem. Zkušenosti provozovatelů a pracovníků v těchto centrech vypovídají jasnou řečí. Práce je daleko operativnější tam, kde je majitel "sám sobě pánem". Je pochopitelné, že se nepříjemně poslouchají slova o tom, že v případech, kdy je zřizovatelem městský nebo okresní úřad nebo jiná státní instituce, vše trvá déle. Vše spočívá v lidech. Bylo by zkreslené říci, že jenom díky tomuto faktu tato turistická informační centra pracují pomalu a neefektivně. Faktem však zůstává, že v mnoha případech tak tomu je.
Slovo do diskuse
Situace není dobrá ani tam, kde je provozovatelem fyzická osoba, která získala oprávnění k provozování turistického informačního centra na základě výběrového řízení vypsané městským úřadem. Skutečnost vypadá zpravidla tak, že městský úřad stanoví své požadavky na provoz centra. Což je pochopitelné. Méně pochopitelná je však skutečnost, kdy městské zastupitelstvo svým schválením finančního příspěvku přispěje na celkový provoz střediska finanční částkou, která pomůže zabezpečit například jen 20 procent celkových ročních nákladů. A za této situace pak doslova diktuje své další podmínky směrované provozovateli.
Když se po delší době díky pracnému oboustrannému vyjasňování situace podaří vyřešit kompromisně stávající stav, dojde k úplné nebo částečné výměně obecního zastupitelstva a situace se opakuje, často ještě v horší podobě. Je smutné, když za této situace pak rozhodují lidé, kteří se před tím, než nastoupili do funkce člena městského zastupitelstva do turistického informační centra ani jednou nezašli podívat, aby se s jeho prací seznámili a poté od stolu "odpovědně" rozhodují o schválení či neschválení příslušné finanční částky. Mnozí provozovatelé by o těchto svých zkušenostech mohli dlouho vyprávět.
Přes některé uvedené negativní zkušenosti je však třeba říci, že převážná část zřizovatelů turistických informačních center má zájem o dobrou práci svého zařízení a vytváří pro to co nejlepší předpoklady. Dobrou vizitkou každého střediska je, když se v něm objevuje stále více návštěvníků. Každé pracoviště velmi pečlivě sleduje statistiku. Není to jen z důvodů počtu návštěvníků, ale především z důvodů sledovanosti o co nejvíce se návštěvníci zajímají. Z toho se dá zcela logicky vysledovat, které informace je nutné doplnit.
Spolupráce TIC s dalšími subjekty
Turistická informační centra musí ve svém vlastním zájmu spolupracovat s ostatními podnikatelskými subjekty v okolí. Je nutné říci, že tato spolupráce není v některých případech ideální. Turistické informační centrum se v některých případech dostává do role prosebníka, kdy například majitele stravovacích a ubytovacích zařízení prosí o sdělení základních informací. Ten si snad ani neuvědomuje, že informační centrum mu bezplatně zajišťuje reklamu jeho vlastního zařízení.
Pravdou však také je, že jsou případy, kdy si jednotlivci pletou informační centrum s propagací svých, mnohdy zvláštních, podnikatelských aktivit.
Vše je jen otázkou času. Nově vzniklé informační centrum to nemá lehké. Musí svou intenzivní činností přesvědčovat doslova na každém kroku, že jeho činnost je potřebná, opodstatněná.
Je paradoxem, ale skutečnost je v mnoha případech taková, že nejprve si cestu do informačního centra najdou učitelé základních škol se svými žáky, na ně se "nabalí" rodiče, když zjistí, že v tomto centru skutečně najdou potřebné informace
V čem vidíme největší problém ve spolupráci s podnikatelskými subjekty:
neochota podnikatelů vyslechnout pracovníka informačního centra,
neochota připustit, že informační centrum je schopné, pokud bude spolupráce oboustranně fungovat, zajistit část klientely,
obava z komplikací při vyúčtování za poskytnuté služby apod.
Od svého vzniku se snažíme navazovat dobré kontakty s mnoha subjekty, které v oblasti cestovního ruchu působí. Faktem zůstává, že pro mnohé z nich jsme nebyli, zejména v počátcích naší činnosti, partnery na úrovni. Dalo se to pochopit. Teprve v období, kdy mnoha z nich došlo, že tady vznikla asociace, která se přes všechny problémy "drží" a začíná mít pomalu, ale jistě, první dílčí úspěchy, těch, kteří nás začínají brát do úvahy přibývá.
Asociace si uvědomovala, že bez patřičné mediální politiky se nelze dostat do podvědomí těchto subjektů. Turistická informační centra si průběžně zabezpečují svou propagaci, o tu celostátní se musí starat členové celostátní rady asociace. Mimo asociaci se nám podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s Agenturou Triumf, s agenturou MADI. Další přibývají. Při celostátní radě byla před několika lety založena ediční sekce. Velmi dobře zde pracuje Marcel Goetz z Jihočeského turistického a mapového centra v Českých Budějovicích. Díky jí se podařilo navázat velmi dobré kontakty s mnoha vydavateli map. Výsledkem je otištění našich adresářů v právě vydaných mapách u Kartografie, SHOcartu, M-Planu apod. Nezanedbatelná není ani naše prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu.
Přeměna asociace na asociaci cechovního typu
Když jsme zakládali tehdy ještě Asociaci turistických informačních středisek ČR, ve stanovách bylo jasně specifikováno naše poslání a to, co naše asociace je. Tehdy se zdálo, že tento stav bude neměnný. Život však ukázal, že je nutné provést některé úpravy tak, aby reagovaly na nově vznikající situaci.
Uvědomili jsme si, že některá turistická informační centra budou potřebovat jakousi obranu proti nečestným praktikám, legislativním nedostatkům apod. Po dlouhých diskusích se podařilo projednat a prosadit změnu ve stanovách s tím, že Asociace turistických informačních center ČR bude nezávislou organizací cechovního typu, která hájí zájmy svých členů za účelem zajišťování činnosti informačních center v oblasti cestovního ruchu na území České republiky. Že to bylo dobré rozhodnutí, to se ukázalo velmi brzy. Již několikrát měli zástupci celostátní rady příležitost zúčastnit se jednání městských zastupitelstev v místech, kde začaly mít turistická informační centra problémy právě s městskými úřady. Ať už je výsledek jakýkoli, musíme konstatovat, že účast zástupců (na základě oboustranné dohody) na jednání zastupitelstev byl dobrý tah.
Slovo závěrem
Druhou změnou byla úprava ve stanovách, kde se říká, že řádným členem asociace se může stát právnická či fyzická osoba, registrovaná na území ČR, provozující nebo zastupující turistické informační centrum, které splňuje minimální standard služeb a podmínek činnosti. Tato změna byla pro asociaci velmi důležitá, protože tak umožnila, aby našimi členy zůstaly nebo naopak se staly také agentury, které svou činností zastřešují činnost několika dalších turistických informačních center.
Zatím poslední členské fórum, které se konalo v dubnu letošního roku v Kroměříži, bylo svým jednáním přelomovým krokem. Zcela otevřeně se hovořilo o všech vzniklých problémech, vedení asociace přiznalo vzniklé nedostatky a chyby, které byly již před tímto členským fórem průběžně odstraňovány. Členská základna toto přiznání a hlavně odstraňování chyb ocenila.
Navíc se v této souvislosti diskutoval i způsob dalšího přijímání nových členů. Vzhledem k tomu, že asociace si začíná pomalu získávat své pevné místo v oblasti cestovního ruchu, začíná se projevovat větší zájem o vstup do asociace.
Z tohoto důvodu se připravuje k projednání na nejbližším členském fóru materiál, který by měl řešit situaci v tom smyslu, že nový člen asociace by neměl být přijímán zcela automaticky, ale měl by mít určitou čekací dobu, ve které by prokázal své kvality. Tato otázka je aktuální zejména v místech, kde již delší dobu působí informační centra, která jsou našimi členy a v současné době se z těchto míst hlásí další subjekty o členství, které mají mnohdy mnohem výhodnější ekonomické podmínky
Ty však nemusí být zárukou, že úroveň poskytovaných služeb bude lepší. Kvalitu příslušného střediska by měli ověřovat členové celostátní rady asociace zastupující příslušnou oblast, odkud zájemce o členství pochází. Tento způsob není ničím neobvyklým a ani nemá za cíl záměrně znesnadnit přijímání nových členů. Je to jenom důkaz toho, že asociace se chce zkvalitnit uvnitř i navenek.

Naděžda Jahodová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 15.10.1999
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA